O drogách a lidech

Nedávno médii proběhla zpráva, že muž, který pěstoval 28 rostlin konopí byl odsouzen na 6 let vězení. To, že si jde na drogy vytvořit velice snadno názor, zapříčiňuje, že jde o velice emočně nabité téma. Zatímco jedna strana by na konopí nedala dopustit, ať už jako lék či pro rekreační použití, druhá strana má odpor k jakékoliv liberalizaci v tomto ohledu. Jenže jak objektivně posoudit, jestli by legalizace byla správný krok, či ne, pokud jde o něco tak subjektivního?

Typicky při takové debatě se objeví následující argumenty. Ze strany příznivců legalizace zazní argument o příjmu do státní kasy, ušetřených výdajích na boji s kriminalitou, o pozitivních zdravotních účincích a podobně. Na druhou stranu odpůrci se na to dívají zcela z jiné stránky. Například pan premiér Babiš tvrdí, že je proti legalizaci, protože by to podle něj usnadnilo přístup dětem ke zmíněné droze. Jiní zase tvrdí, že marihuana je první krok k tvrdým drogám nebo že to zvýší počet případů, kdy lidé řídí pod vlivem.

Tato všechna vyjádření bývají více (vyšší počet řidičů pod vlivem) či méně (konopí jako první krok k tvrdším drogám) podložena vědeckými studiemi. Když vytřídíme ty méně vědecky potvrzené názory, zbude nám znovu spousta argumentů pro i proti. Takže se zdá, že jsme si nijak nepomohli, protože je neuvěřitelně těžké porovnávat plusy například vyšších daní s minusy dejme tomu ztracené produktivity pod vlivem.

Jenže to, že je to těžké, neznamená, že je to nemožné. Na takovou problematiku se používá metoda CBA. Naprosto všemu, ať už lidskému životu nebo třeba tichému bydlišti, se dá přiřknout nějaká hodnota na základě výzkumu. Stejně tak výdajům za kriminální policii nebo třeba ztraceným hodinám produktivity v důsledku užívání konopí. CBA, neboli cost benefit analysis, je jakýsi propočet, kdy se sečtou veškeré benefity opatření a odečtou se od nich všechny náklady toho opatření. Pokud je výsledek kladný, pak má cenu opatření zavést.

A vzhledem k tomu, že několik států již konopí legalizovalo, a tedy dopady jsou známy, tak není těžké dohledat analýzy, které se týkají legalizace samotné. Například dvojice vědců z VŠE analyzovala návrh zákona, který by legalizoval marihuanu na Floridě. Došli k závěru, že by to (po sečtení všech kladů a záporů) mělo pro stát Florida přínos 1.3 miliardy dolarů během pěti let. Jiná analýza, tentokrát z univerzity v Sussexu, zkoumala, jaký by dopad měla legalizace pro Anglii a Wales. Zjistili, že by to znamenalo celkový přínos pro státní kasu v objemu 500 až 1200 milionů liber. Nebo třeba výzkumníci z národního australského drogového centra také došli k závěrům, že by legalizace byla pro stát přínosem. Tohle samozřejmě nejsou jediné studie, které se této problematiky týkají. Jsou jen výběrem z většiny, která říká to stejné.

Vědecké závěry jsou tedy jasné – legalizace se vyplácí a stát okrádá sám sebe, pokud se o ni nepokouší. Bohužel, ještě si budeme muset pár let počkat, než to zjistí aspoň nadpoloviční většina politiků.